PROCÉS D'ADMISSIÓ

4t D’EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

DE DILLUNS 25 DE MARÇ A DIVENDRES 5 D’ABRIL

 

Podeu passar per la SECRETARIA del centre a recollir les sol·licituds i fulls informatius del procés d’admissió d’alumnes pel curs 2019-2020 o DESCARREGAR la sol·licitud a la pàgina web: www.escolaritzacio.caib.es

 

HORARI DE SECRETARIA

 

DILLUNS 25 de març i 1 d’abril :de 13h a 14h

DIMARTS 26 de març i 2 d’abril:  de 9h a 10h

DIMECRES 27 de març i 3 d’abril: de 9h a 10h i de 12h a 13h

DIJOUS 28 de març i 4 d’abril : de 9h a 10h i 13h a 14h

DIVENDRES 29 de març i 5 d’abril: de 9h a 10h i de 12h a 13h

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

  • Còpia del llibre de família inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, certificat de naixement o document acreditatiu del Registre Civil.

  • Còpia del DNI, NIE de l'alumne/a

  • Còpia del DNI o NIE del pare, mare, tutor/a.

  • Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral (aquest document es troba a secretaria)

 

PUNTUACIÓ PER BAREM

Darrera el full de sol·licitud s’especifica tota la documentació que s’ha de presentar o fer consulta telemàtica dels diferents apartats que puntuen.