top of page

Educació socioemocional

Educació socioemocional

A la nostra escola hem iniciat un projecte d'educació socioemocional i tot el claustre de professors feim formació en aquest aspecte.

La comissió d'educació socioemocional i la seva coordinadora impulsen i guien el procés d'instauració del projecte.

D’ON SURGEIX LA NECESSITAT D’INICIAR FORMACIÓ EN  EDUCACIÓ EMOCIONAL.

Al CEIP Margalida Florit vam fer molts anys treballant i pensant quines metodologies emprar. Ja des dels inicis vam començar a treballar sense llibres de text i amb projectes de treball. La nostra formació sempre s’havia centrat en la metodologia. Tot i que la teníem ben instaurada, amb un projecte ben definit a tots els nivells del centre, ens vam adonar que volíem fer moltes coses i que els mestres i alumnes estàvem un poc estressats. Teníem dificultats per arribar a les necessitats de tots els alumnes.

Vam aturar i vam entendre que el benestar emocional dels mestres i dels alumnes és bàsic per a l’aprenetatge. El primer any, només fent aquesta reflexió i fent formació ja vam notar grans millores:

  • un canvi de mirada cap els infants

  • vam establir vincles més forts entre els mestres i els alumnes

  • millora de les relacions entre els mateixos alumnes

  • millora del  clima d’aula i d’escola

  • la resolució de conflictes va passar de ser una pèrdua de temps a esdevenir una oportunitat d’aprenentatge.

bottom of page