top of page

Cooperació

L’educació per al desenvolupament  és una eina per al canvi social i la construcció d'un món més equitatiu capaç de generar consciències crítiques i fer dels fillets i fillets persones responsables, actives i compromeses en la construcció d'una nova societat.

La XARXA DE CENTRES EDUCATIUS COOPERANTS és una iniciativa del Fons Menorquí de Cooperació que aglutina aquells centres educatius de l’illa que, compromesos amb la seva tasca educativa, busquen contribuir a la construcció d'un món més just, solidari i sostenible. És un projecte que fomenta en fillets i filletes el desenvolupament de valors com la solidaritat, la pau, la justícia social i la responsabilitat; ja que els dota de coneixements i aptituds que els permetin promoure aquests valors i generar canvis tant en les seves pròpies vides com en la seva comunitat, tant en l'àmbit local com global.

El nostre centre forma part de la xarxa des de el curs 12-13, que ens vam agermanar amb una escola de Nicaragua. Abans, però, ja ens iniciarem en el tema de la solidaritat i cooperació apadrinant un fillet de la Índia de la Funcació Vicenç Ferrer, l’any 2004-2005.

Les diferents accions que s’han anat fent al llarg dels anys són:

  • Apadrinament d’un fillet de la Índia, en Xaran, de la fundació Vicenç Ferrer

  • Agermanament amb l’escola 15 de Septiembre de Nicaragua

  • Treball dels temes proposats per la Xarxa d’Escoles cooperants: Equitat de gènere i Canvi climàtic

  • Cursa solidària per arreplegar € per els refugiats de Chios

bottom of page