top of page

Al centre es treballen vuit aspectes de manera transversal a tots els nivells de l’escola. Aquests són mediambient/hort, cooperació, educació socioemocional, biblioteca, tecnologies de la informació, festes, erasmus + i programa de millora i transformació (PMT). Cada un d’aquests aspectes és impulsat per una comissió, formada per un/a coordinador/a juntament amb un/a membre de cada cicle. Les comissions es reuneixen cada quinze dies o tres setmanes i impulsen diferents plans a tots els nivells de l’escola.

bottom of page