top of page

TAC

Tecnologies de l'arpenentatge i la comunicació

Al nostre centre s’usen les noves tecnologies per a la gestió d’aula, la recerca d’informació, la comunicació interna i externa.

 

L'ús de les noves tecnologies en l'educació és un mitjà per millorar l'aprenentatge. Docents i alumnat s'han anat incorporant i es beneficien de l'educació 3.0, la que els permet ensenyar i aprendre d'una manera interactiva, més ràpida i efectiva.


Donar més autonomia als estudiants augmenta la seva motivació i fomenta la seva creativitat.

La comissió TAC és de n0va creació i serà l'encarregada de dur a terme i impulsar el nou projecte: Les TAC a Margalida Florit.

El fet de no tenir  llibres de text des de sempre ha fet que l’ús de les noves tecnologies sigui molt important a tots els nivells del centre i més especialment a nivells més elevats, on l’ús dels ordinadors com a eina bàsica per accedir als aprenentatges és cabdal.

Actualment, les noves tecnologies són un recurs que està a l’abast de la gran majoria dels nostres alumnes. Aquests, ja fa anys que conviuen en l’aprenentatge dins les escoles. 

 

Entenem les noves tecnologies com una eina i un recurs que els alumnes han de tenir a mà de manera quotidiana, per aquest motiu a cada aula tant d´especialistes com de grup classe d’educació infantil i d'educació primària, disposa d’un ordinador en xarxa.

 

Des de l'escola entenem l’ús de l’ordinador com un recurs i una eina per l’enriquiment dels aprenentatges dels infants, des de les edats més tempranes. Tenim la gran avantatge de disposar d´un centre nou amb connexió a internet i a la xarxa informàtica a totes les aules.

 

Tenim clar que amb aquesta manera de fer feina s'ha d'apostar i anar adquirint altres tipus de recursos informàtics .

 

Gairebé tots les mestres tenen formació per poder utilitzar aquests recursos. Així mateix s’ha de remarcar que el professorat en el centre és molt estable i això facilita molt les coses, així, de la formació inicial que es va fer se n’han beneficiat pràcticament la totalitat de professorat actual. Altres professors, especialment els del 2n cicle han fet varies formacions a títol individual.

 

Actualment l’alumnat de 5è i 6è tenen miniportàtils per a l’ús quotidià de moltes de les tasques que es fan a l’aula.  Actualment usen les eines de google ( sites, classroom, drive…) Aquest miniportàtils tenen molts anys i requereixen d’actualitzacions constants, reparacions i són molt lents entre d’altres problemes, fet que suposa més un entrebanc que una eina útil. A 4t també disposen d’alguns miniportàtils ( no un per alumne/a) i d’estones marcades dins l’horari per anar a l’aula d’informàtica a emprar els ordinadors. Les mestres de 4t han manifestat la necessitats de poder tenir un ordinador per a cada alumne/a.

 

A part d’utilitzar els ordinadors com una eina, tenim una programació per a treballar des d’infantil fins a 6è de primària l’alfabetització tecnològica i una progressió també des d’infantil fins a 6è de primària per a l’ús dels ordinadors com a instrument de treball intel·lectual.

 

Com a centre innovador que som, apostam per a la innovació i l’actualització constant de noves metodologies, per això el fet d’adquirir chromebooks no suposarà un gran canvi metodològic però sí una oportunitat per seguir innovant amb eines actuals i tecnològiques. 

 

Els Chromebooks són una eina econòmica, senzilla i útil per a incorporar les TIC a l'aula. Una excel·lent alternativa al portàtil tradicional.  Són ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu Chrome en què es pot descarregar des de Google Play les aplicacions que  es necessitin. Treballen des del núvol pel que són ràpids i segurs. 

 

Els Chromebooks permeten crear programes d'aprenentatge personalitzats i la seva plataforma d'emmagatzematge en el núvol facilita el treball col·laboratiu dins i fora de l'aula.

 

La seva bateria de llarga durada, la possibilitat de treballar sense connexió en algunes aplicacions i la seva integració a Google for Education fan d'aquest dispositiu una eina ideal per integrar contingut multimèdia i fomentar la col·laboració entre els estudiants i millorar la comunicació entre docent i alumne/a.

El seu accés a les milers d'extensions de Chrome obre un món de possibilitats per al professorat. Faciliten el seu treball i estalvien temps.

bottom of page