top of page

Som un centre PMT

Des del curs 16-17 som un centre amb un projecte d'innovació pedagògica, i formam part del programa de millora i transformació de la Conselleria d'Educació

El centre es va presentar a la convocatòria de centres amb Plans d’Innovació Pedagògica (PIP) i va ser escollit un dels 29 centres. Cada centre elabora els seu pla i inclou els objectius dins la programació general anual. Els objectius de ser centre PIP són:

1 Recollir i ordenar les bones pràctiques. S’ha creat una xarxa de tots els centres de primària i cada un dels centres farà una presentació del centre, centrant-se en un aspecte concret. A més, es programaran diferents visites a centres de la xarxa.

 

2 Promoure la cultura de l’autoavaluació i assessorament entre iguals com a pràctica quotidiana dels centres. Des del nostre centre, hem creat una xarxa per a poder fer  aprenentatge professional entre iguals (APEI) Per això, hem fet formació amb en Xavier Xavarria i Rosa Rios, inspectors en cap de Barcelona i assessors de diferents xarxes APEI a Catalunya.

L’APEI  és una prespectiva de baix a dalt. Es tracta de veure amb observadors/es i observats com s’implementen millores des de l’aula. La idea és que hi hagi disseminació dins el centre. Totes les avaluacions acaben amb un informe de la persona que és observada amb allò que els observadors han vist i dit. Després l’observat s’autoproposa canvis.Es tracta de reforçar la imatge personal.

bottom of page