top of page

Biblioteca

La comissió de biblioteca ha impulsat un canvi per a donar vida a la biblioteca del centre i afavorir el gust per la lectura de tot l'alumnat del centre.

La comissió proposa que la biblioteca deixi de ser només un espai de consulta i passi a ser un espai amb llibres atractius de literatura més que no pas de consulta, on els alumnes poguessin fer préstec. Al mateix temps, conservar el seu ús com a espai de contacontes.

 

D’aquesta manera, es dona vida a la biblioteca i és un recurs més per a poder realitzar activitats per dinamitzar i fomentar el gust per la  lectura: llibre estimadissim, el personatge misteriós, promoció d’autors, la setmana del llibre, intercanvi de llibres, donació per part de les famílies, etc.. (Sant Jordi), etc. Aquestes activitats les podria organitzar la comissió.

 

Amb aquesta proposta la biblioteca està oberta una estona cada dia (per exemple de 9 a 9:30 i/o a les estones de pati) amb un mestre/a encarregat. D’altra banda, també hi ha una hora reservada per a cada grup per poder-hi anar.

Serà una manera d’optimitzar recursos i que els alumnes disposin d’un ventall més ample de llibres que no ara (amb el nombre de llibres limitats de l’aula)

La biblioteca està ben organitzada per temàtiques, edats…. i tots els llibres estan inventariats i catalogats amb el programa informàtic de préstec Abiesweb

És una manera de que no es perdin tants llibres perquè tot està informatitzat.

 

Hi ha la possibilitat que les aules també puguin fer préstec d’una quantitat de llibres per a l’aula (per exemple 25) i que els llibres puguin anar variant.

bottom of page