top of page

Hort i mediambient

Amb l’eix de mediambient i hort, volem que els alumnes tenguin contacte amb el medi natural, tenguin cura del mediambient i la natura. Moltes vegades el fet d’anar a sembrar a l’hort o fer una activitat de mediambient són l’excusa perfecta per encetar un projecte a les diferents aules.

fems i recollida 

selectiva

El centre disposa de dues compostadores de matèria orgànica situades al final de l’hort. El compost obtingut s’utilitza per a abastir les zones verdes, sobretot l'hort. Amb això l’alumnat treballa la descomposició i aprofitament de la matèria orgànica que produïm al centre i que per altra part es tiraria.

 

Diàriament s’encarreguen els alumnes de deixar el pati ordenat i recollit. Això implica: recollir papers i embolcalls dels berenars tirats al terra, recollir les rodes i deixar-les estalonades a la paret de devora el carrer i recollir poals i pales de l’arener.

Hi ha un calendari establert a nivell de primària. Es recull a les 12h quan acaba el pati.

 

A totes les aules, als patis i als espais comuns hi ha papereres de recollida selectiva

A l’entrada de l’escola hi ha un moble destinat a la recollida de: piles, mòbils, tintes d’impressora (no tóners) i taps de plàstic. És el punt verd

 

Els taps es duen a SEUR (carrer Mallorca. A través d’un programa de la Fundació SEUR aquests taps són enviat a reciclar i el plàstic que se n’extreu és destinat a ajudar fillets que tenen malalties i necessiten ser operats, necessiten d’un material ortopèdic adaptat,..

 

Devora la porteria hi ha un penjador on hi deixam la roba que van perdent els nostres alumnes. Així és més visible i hi ha més possibilitats de trobar-la. n’Àngel fa buidada i la duu a Mestral cada final de trimestre.

 

A l’armari hi podem deixar: fiambreres, boc’and rolls, tovalloles, calçons de davall, calcetins, estoigs,... qualsevol cosa que trobeu i no sapigueu de qui és va allà.

ZONES VERDES DE L'ESCOLA

Any rere any i amb diferents modalitats de treball amb l’alumnat s’ha anat creant un jardí de plantes autòctones a l’entrada de l’escola.

Actualment són els alumnes de 3r cicle els que s’encarreguen del seu manteniment.

 

En el centre disposam de més d’un centenar d’arbres repartits entre els patis d’infantil i primària i el jardí. Ha estat voluntat del Claustre per tal de poder disposar a la llarga d’ombres naturals en uns espais tan solejats.

Per tal d’aprofitar aquest fet a nivell pedagògic es va iniciar en el 2013 el Programa d’adopció d’arbres, consistent en que cada grup-classe té assignats uns arbres o un tipus d’arbres als quals pot cuidar o estudiar.

 

Cada arbre duu penjat amb un cartell elaborat amb plàstic reciclat, el seu nom i el curs el qual el té “apadrinat”.

L'HORT

L’hort vol ser un espai més d’aprenentatge, un recurs més per treballar continguts relacionats amb el mediambient i el medi natural a l’aula.

A partir del 2014-2105 es va engegar el que anomenam “Satèl·lits a partir de l’hort”. Es tracta de repartir les diferents feines que duu l’organització de l’hort entre els grups que hi estan interessats.

Actualment disposam de 6 satèl.lits diferents

Què i quan podem sembrar?

Es disposa d’un calendari de sembra elaborat i adaptat a la realitat del centre del centre. Només sembram aquells productes que poden ser sembrats i recol·lectats durant els mesos que dura el curs escolar.

On podem sembrar?

Un cop informats els grups-classe d’allò que poden sembrar, cada grup emplena un full de sol·licitud a través del qual expresa el seu desig de sembrar i especifica el que li agradaria sembrar.

El grup-classe encarregat de gestionar els espais, va assignant les diferents parcel·les i s’encarrega de comunicar-ho. És funció seua també posar el cartell de plàstic reciclat on hi figurarà el nom del que es sembrarà i el nom del tutor/a encarregat

(rotuladors blancs permanents) i deixar-ne constància en el plafó comú (pissarra velleda).

D’on treim el que hem de sembrar?

Com no pot ser d’altra manera tractant-se de treballar amb infants, es tracta d’un hort ecològic, no empram productes químics. Durant el curs 2014-2015 es va introduir l’ús de llavors i planters ecològics. També contemplam la possibilitat de que puguem obtenir les nostres pròpies llavors, recollint-les del que hem sembrat i poder realitzar els nostres propis planters.

Quan podem regar?

L’estat de la terra, la necessitat o excés d’aigua a la terra de l’hort és un dels aspectes bàsics per saber com tenir cura del que hi tenim sembrat. Per això es fa necessari un taulell general on s’hi trobi la informació de si ha plogut o no i la quantitat de pluja que ha caigut.

Aconseguim compost

Els grups de 3r cicle s’encarreguen de controlar, revisar i remenar la matèria orgànica de les compostadores. Però un grup concret pot estudiar el compost i encarregar-se d’extreure’n el compost i repartir-lo a la terra. Cal tenir en compte que el compost tarda uns mesos a estar apunt, normalment es treu de les compostadores el mes de setembre.

Receptari de l’hort

Com cuinam el que obtenim de l’hort?

HÀBITS ECOLÒGICS

Berenar a l’aula

Perquè  prenguem consciència del moment de berenar i ho facem de forma pausada, sense frisseres i sense córrer.Ho plantejam com a un espai educatiu més.És una estona per xerrar i compartir coses. Es poden dur altres tipus de berenar que al pati són difícils de menjar. Veure que els altres companys/es duen fruita, o  berenars més saludables s’encomana i, potser ens animarà a provar coses noves.Tenim la possibilitat de vigilar els embolcalls que duim i es pot treballar a l’aula. La recollida de matèria orgànica és més efectiva.  El pati queda net i no hi queden tants residus

bottom of page