top of page

RACONS I TALLERS COMPARTITS

Racons i tallers compartits

"Tot i que els grups d'edat són el criteri establert comunament per agrupar els alumnes, sabem que aquests s'enriqueixen de l'intercanvi entre altres alumnes de diferents grups i edats proporcionant-se mútuament models i rols diferents als que troben diàriament en el seu grup d'aula."

"Els tallers i racons compartits són un tipus d’organització espacial-temporal que permeten reduir les ràtios i atendre millor la diversitat de l’alumnat.

Es necessita la col·laboració de tutors i especialistes per organitzar els racons i tallers compartits.

Els tallers i racons compartits estan instaurats a totes les etapes i nivells educatius."

RACONS COMPARTITS A L'ETAPA D'INFANTIL

Els racons compartits són espais externs a les aules ordinàries dels infants distribuïts en diferents llocs de l'escola.

Aquests són:  joc simbòlic, miniatures, art pintor, experimentació i construccions.

 

En aquests racons  s'ofereixen materials i recursos segons el tipus de racó, de les seves funcions i els seus objectius. Pel que fa als infants , els permeten jugar lliurement, adquirir autonomia, diversitat d'aprenentatges i establir vincles entre ells/es, ja que estan destinats a desenvolupar les seves habilitats, interaccionar i compartir amb infants de diferents aules i/o edats, en espais diferents i més rics que el de les aules ordinàries.

El paper dels mestres consisteix en guiar i acompanyar als infants durant aquest moment de joc, oferint diverses propostes de material i de joc.

 

En aquests espais la funció del mestre/a és:

 • Donar significat i protagonisme a allò que els infants fan, orientant-los cap a situacions de joc, deixant-los temps per a poder fer els seus processos, introduint elements nous que facin avançar el nivell evolutiu de joc i possibilitar que els infants expressin els seus desitjos, emocions i conflictes afectius a partir d'aquestes situacions de joc.

 • Mostrant-se receptiu a les demandes dels infants i tenir una actitud de disponibilitat.

 • Acompanyar als alumnes amb la mirada i l'actitud corporal.

 • Facilitar l'aprenentatge aportant recursos, materials, informacions, estructures i  normes.

 • Observar centrant l'atenció en els infants, mirant les relacions que mantenen, la utilització dels materials, com duen a terme la resolució de conflictes, a quins espais tenen preferència per anar...

 • Avaluar com es van desenvolupant els infants i el funcionament de cada racó.

D'altra banda, combinam els racons compartits amb tallers de música i anglès. Alts tallers hi assisteixen grups fixes d'alumnes mesclats de les 6 aules d'infanti.

TALLERS COMPARTITS A L'ETAPA DE PRIMÀRIA

Els tallers compartits són sessions organitzades per treballar continguts de l'àrea d'artística.

Les famílies estan convidades a participar activament en els tallers compartits.

Els tallers es fan per cicles i els alumnes es mesclen entre entre si. Cada alumne/a tria un taller lliurement cada trimestre. La durada dels tallers és de 8 sessions d'hora i mitja a cada taller i a tots els nivells.

Els mestres de cada cicle decideixen quins tallers s'ofereixen en funció de les habilitats i destreses de cada mestre/a. Els tallers es presenten amb una proposta per part de la mestra lliure i sempre està oberta a la creativitat de cada infant.

Tallers que s’ofereixen a 1R CICLE: COSTURA, ART PINTOR, PETIT ESCULTOR, CARTRÓ ART, IL·LUSTRAM UN CONTE, APRENDRE A DIBUIXAR, CIUTADELLA ART, ART GEOMÈTRIC i ECOART.

Tallers que s’ofereixen a 2N CICLE
ART ÒPTIC, GEOART, ART PINTOR, APRENDRE A DIBUIXAR, DOODLES, ART AMB RETOLADORS, MARQUETERIA, DISSENY GRÀFIC, HAPPY WEAVING i STRING ART. 

 

El paper de la mestre/a consisteix en guiar i acompanyar als infants durant les sessions. En aquests espais la funció de la mestra és:

 • Oferir un espai on els infants puguin desenvolupar la seva part més artística i creativa.

 • Mostrant-se receptiu a les demandes dels infants i tenir una actitud de disponibilitat.

 • Acompanyar als alumnes amb la mirada i l’actitud corporal.

 • Facilitar l’aprenentatge aportant recursos, materials, informacions, estructures i  normes.

 • Observar centrant l’atenció en els infants i i en les seves creacions tenint en compte la utilització dels materials que s’ofereixen.

 • Avaluar com es van desenvolupant els infants en cada sessió.

bottom of page