top of page

HORARI GLOBALITZAT AMB DIFERENTS SITUACIONS D'AULA

Horari globalitzat

Després de tres cursos en funcionament (el centre es va inaugurar el curs 2003-2004), el Claustre del CEIP Margalida Florit es planteja, el curs 2006-07 que, com escola de nova creació que és, té l'oportunitat de crear des d'un principi una escola diferent, amb una línia metodològica definida a tots els nivells i sobretot en consonància amb les tendències actuals en educació

Així es va decidir:

 • Deixar de parcel·lar els horaris en àrees d’aprenentatge que dificulten treballar de forma global i complexa.

 • Pensar amb el grup-aula com un espai i un temps on es viuen històries pròpies del grup que són úniques i irrepetibles

 • Utilitzar materials d’aprenentatge diversos i variats, on l' informació és trobi en tota la seva complexitat. Així idò vam decidir deixar d’utilitzar llibres de text com a material vertebrador dels aprenentatges.

 • Canviar la concepció de la figura del mestre tutor.

 • Augmentar la participació de les famílies i del barri en la vida del centre.

 • Fer l’escola  transparent .

 

Per tal de definir l’horari creem diferents situacions i contextos que ens apropen a la complexitat del món que ens envolta. Aquestes situacions i contextos:

 

 • Són consensuades i pactades per tot l’equip de claustre

 • Es renoven, amplien i es revisen cada curs

 • Són orientatives

 • Són complexes i on s’entrellacen continguts de diferents àrees.

 • Tenen un significat i un sentit pel grup.

 • Permeten vincular a les persones amb el món.

 • Són capaces de generar interessos, preguntes i desig de conèixer.

 • Són un bon pretext per plantejar problemes complexos i de qualitat.

 

A més a més aquestes situacions i contextos permeten:

 • Al mestre/a planificar, ordenar, tenir en compte…

 • Lligar i donar continuïtat a un estil o manera de fer pròpia de tota l’escola

 • Abordar projectes col·lectius de grup amb objectius compartits

 • Compartir històries i projectes amb altres grups de l’escola

 • Crear històries on tots i totes estem implicats i el treball té sentit

 • Crear un clima i un ambient de conversa que aporta confiança amb les psssibilitats individuals i de cadascú

 • Adquirir un compromís envers el grup i en conseqüència, un esforç pel treball ben fet

 • Crear espais i dinàmiques que afavoreixen el desig d’aprendre dels fillets i les filletes

 

Exemples de les diferents situacions i contextos  d’aula que definiexen l’horari són: Projecte de treball, Activitats de foment de la lectura, Encarregats, notícia, conferència, hort, petites recerques científiques, treball de les emocions, resolució de problemes, jocs matemàtics i jocs de llengua, assemblea

Totes aquest situacions es combinen emprant diferents metodologies i agrupaments dels alumnes: grups interactius, treball cooperatiu, debats, feina individual o en petit grup per racons d’aula, feines per parelles, gran grup, cercles restauratius, desdoblant el grup…

bottom of page